Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ađăch Ŭnh Ôi Ất

27/12/2018 10:00 G12T+7

Ôi Ất lah bu nuyh ndjôt bôk leo tâm lơh jŏ tât 3 năm (1904-1907) bơh bon lan Jrai n’hanh phung R’đe, Bah na ta Cheoreo, An Khê, n’gor Gia Lai. Che dơi bu nuyh Tây Nguyên moh lah Ađăch Ŭnh.

N’gar bon ăp ađăch ŭnh ta Ayun

Năm 1904, bar kông ti Davignan và Pari ntŭng 500 hec ta neh bu nuyh Jrai, Bah na mpeh Cheoreo gơi ndâk ntŏk kan bư mir. Nau kan aơ lĕ bư bu nuyh Jrai, R’đe dâk tâm lơh sŏk lơi neh ntu bu pĭt. Bu nuyh leo trong pĭt neh Ô-đen-đan dơi bu đă hăn phat dôih ma Ađăch Ŭnh Ôi Ất. Ôi Ất ntĭm gai ka han bư khĭt Ô-đen-đan. Ka han prăng kuăl pe mpeh ka han êng hăn lơh bu nuyh Jrai. Jêh nĕ, Ôi Ất sĭt tâm bri krŏng Ayun. Năm 1905, du mpôih ka han yor Ranard ntĭm gai, ntơm Wâl Chợ Ðồn (An Khê) hăn lơh ta mpeh Cheoreo khă nĕ Ôi Ất lơh lĕ. Tât lôch năm 1907, ta du tâ hăn tâm lơh ta Cheoreo, phung Prăng gĕh nhŭp Ađăch Ŭnh, nau tâm lơh tâm su bu nuyh Jrai lĕ lôch.

Hồ Mai (t.h)

1,231
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.