Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Vi Hoa - Lênhx nghệ sỹ chox maix lais njuôz

12/11/2020 09:34 G11T+7

Vi Hoa lzos nênhs Nduôr, shang haz hluz ntơưv xênhr Sơn La. Thâuv zâu, muôv nhiav hu gẫu. Shông 1983, Vi Hoa thi lo môngl cơưv Đaix hocx Văn hoar Hà Nội.

Nghês sir Pêx xinhv Vi Hoa

Thâuv tsinhv nhoz sâuv trôngx tsêr cơưv, suôz gâux đror jông ntơưv muôv lo nâu lênhx nhiv. Uô kangz cơưv tangs, Vi Hoa thor môngl uô nuv ntơưv Pangz nghês thuôx Phongx không haz tov kangz nuôr thor lus uô nuv ntơưv Pangz nghês thuôx Bôx đôis Biên phongx. Đrul 30 shông tuz trok, sir tangs đăngs jul ntơưv zus trâu nghês thuôx, muôv cênhz zus chor đôngx nghiêps tsi langx phiv liv môngl biêuv jiênr, phux vus chor tuz trok, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư buôs đriv, har tsưr. Vi Hoa lo ntâu lênhx nênhs nhiav đhâu chor jăngx gâux xưs li “Tình ca Tây Bắc”, “Phiên chợ vùng cao”, “Chiều biên giới”, “Mùa xuân gọi bạn”, “Bản tình ca nơi biên cương”... Muôv tsinhv zos nghês sir tưz lo nhênhx ntâu hui chương Cuz ntơưv chor jas hôix jiênr văn nghês tangs têz qơưs shông 1994, 1995, 1996, 2000. Tiv zix, shông 1996, Vi Hoa lo côngz bê “Suôz hu gâux cuz  ASEAN” thơưx jas hlo ntơưv Việt Nam, “Lênhx nênhs hu jăngx gâux Việt jông hlo” hur Jas tưr nhax thinhr phongx tangs têz qơưs jas tiv I ntơưv đrôngl Hồ Chí Minh. Shông 2000, muôv lo khơư spuz côngz bê Nghês sir ưu tur. 15 shông uô kangz, chor pangz mangx tsi gênhs ntơưv muôv lo sâu ndu bâuv côngz bê Nghês sir Pêx xinhv...

Hồ Mai (t.h)

1,821
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.