Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Vi Hoa – Bu nuyh gru bư ka han mât chiă n’har bri

12/11/2020 09:34 G11T+7

Vi Hoa lah bu nuyh bu nong Thái, deh n’hanh têh ta n’gor Sơn La. Ntơm hôm e kon se yuh ŭch ngăn mprơ. Năm 1983, Vi Hoa dơi lăp nti ra Wâl săm bŭt Nau way Hà Nội.

Gru Bu nuyh bon lan Vi Hoa

Ntơm tât ta wâl nti săm bŭt, bâr mprơ răm, uĕh bâr mprơ nĕ dơi âk bu nuyh ŭch iăt păng mprơ. Jêh lôch nti săm bŭt, Vi Hoa pah jan ma Phung k’dŏ mprơ Njrăng rdeh mpăr tâm lơh n’hanh jêh rĭ pah kan ta Phung kan Ka han Mât chiă n’har bri. Tâm 30 năm bư ka han, lĕ nuih n’hâm ma nau kan k’dŏ mprơ, yuh n’hanh ăp băl ka han bă bă mô r’vê rĭ aơ hăn mprơ tâm ăp ntŭk, mprơ ân phung ka han, bon lan bu nong iê bu nuyh mpeh n’har bri, kô lao dak rlai iăt. Vi Hoa dơi âk bu gĭt đah nau mprơ uĕh gĕh “Tình ca Tây Bắc”, “Phiên chợ vùng cao”, “Chiều biên giới”, “Mùa xuân gọi bạn”, “Bản tình ca nơi biên cương”... Yuh jêng gru dơi gĕh âk nau r’nê Mah ta ăp tâ tâm rlong mprơ tâm Bri dak năm 1994, 1995, 1996, 2000. Tâm nĕ, năm 1996, Vi Hoa dơi bu r’nê dơi moh nau gĕh “Bâr mprơ mah ASEAN” tâ tâl ngoay ta Việt Nam, “Bu nuyh mprơ nau mprơ Việt uĕh ngăn ngên” ta tâ tâm rlong nhạc thính phòng lam Bri dak tâ tâl ngoay ta Bon têh Hồ Chí Minh. Năm 2000, yuh dơi bu r’nê moh nau kơp Gru blau lơn. 15 năm bơh kơi, nau nsrôih tâm nuih n’hâm yuh lĕ dơi bu r’nê moh nau kơp Gru Bu nuyh bon lan...

Hồ Mai (t.h)

1,819
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.