Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau way bư ân tăp iăr, tăp pêp chăng bơh bu nuyh La Hủ ta Lai Châu

25/08/2016 10:59 G8T+7

Ta ăp tâ rbŭn sa têt, tâm nĕ gĕh tâ bư brah bon, bu nuyh La Hủ ta Lai Châu way bư ân tăp iăr, tăp pêp chăng gơi dŏng bư brah n’hanh ân ăp mpôl băl gơi dăn nau uĕh, nau lap.

Bư ân chăng tăp iăr ta tâ bư brah bon

Gơi bư chăng tăp iăr, tăp pêp, bu ur La Hủ hăn tâm bri joi reh tơm “dè pó” – du ntil tơm dŏng gơi bư chăng, ndjôt sĭt ta bon rao ân kloh jêh rĭ gâm ân duh gơi bư dak si chăng n’hanh ân krêp ta tăp iăr, tăp pêp. Tăp iăr jêh gâm sĭn dơi bu sŏk gơi bư chăng đah dak reh tơm “dè pó” lĕ gâm nê nê. Tăp iăr jêh bư ân chăng, dơi bu chê tâm i ung tanh tă bơh rse brai chăng, ndrêh, mĭt, nglang n’hanh ôch (gơi mpơl ân: kim, mộc, thủy, thổ, hỏa). Tĕng nau way bu nuyh La Hủ, tăp iăr chăng ân mpơl nau rêh tĕng uĕh nau mĭn, mâp âk nau lap n’hanh gĕh nŭm ăp ntil ndu ndơ, chê tăp iăr tâm I ung tanh gơi dăn nau lap tât nâp knơm.

Bình Nhi (t.h)

935
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.