Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tux nhênhx nav txir zus ntơưv nênhs Sanr Chiv

27/09/2018 14:11 G9T+7

Minhx cxưx Sanr Chiv nhoz tiv zix ntơưv hênhx Binhx Liêu, xênhr Quangv Ninh tsinhv tuôr lo tux nhênhx nav txir zus tsongs tsuô oz txix gơưv uô ntêx siz zuôr.

Gơưv tuz nhangz chuôz uô yôngz hur lêr nhênhx nav txir zus

Nênhs Sanr Chiv xangr mas, thâuv nhênhx cxangz nav txir zus zos tưz zuôr muôx cxangz nênhs siz pangz hur đăngs nuv, uô nox uô hâuk. Txus hnuz jông, tsưr tsêr tso sâuv trôngx côngv iz ntiv đêx pur tưz muôx iz txux xur sâuv bôngz ntiv đêx mas saz ntêr nhoz tos. Thơưx tus tuôx sâuv tsêr tsangr, lênhx kruô ntơư zuôr zos nav txir zus ntơưv tuz nxeik hluôs zuôr siz zuôr. Ntâu chuôz zis mas xair nav txir zos xair hnuz nhôngl jông, tos txir nênhz kra cêr, môngl 360 trux, njiz lênhx tưs mas tus ntơư zuôr zos nav txir zus. Zos tus njiz thơưx jas tsinhv hluôs hênhr mas zuôr cuôs tus ntơư nav txir uô nav txir zus. Uô kangz ntơư, oz făngz nav txir zuôr tênhv cheix nhôngl chox cxuô zangv tuôx chia pê hơưv uô nav txir zus tsuô gơưv tuz nhangz hluôs chuôz uô yôngz.

Hồ Mai (t.h)

739
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.