Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau way dơn mê bő rong bơh bu nuyh Sán Chỉ

27/09/2018 14:11 G9T+7

Bu nong Sán Chỉ gŭ rêh âk ngăn ngên ta n’qual Bình Liêu, n’gor Quảng Ninh hôm e răk nau way dơn mê bő rong ân ma sai n’hanh ur lor ma tâm nsông.

Bar he ur sai dăch tâm nsông bư brah dơn mê bő rong

Tĕng nau way bu nuyh Sán Chỉ n’kôch, lah dơn tay mê bő rong lah gĕh tay bu nuyh tâm kơl ta ăp ntil nau pah kan, bư mir jan ba. Ta nar uĕh, bu nơm tơm wâl dơm ta ntŏk ban thơ du siên dak bêng lĕ chê rse brai ta siên jêh rĭ gŭ kâp. Bu nuyh tơm lăp tâm wâl, bu năch nĕ jêng bu nuyh bư mê bő rong bar he ur sau dăch tâm nsông. Âk rnăk ba bă ruăh mê bő lah khăn păng sŏk nar uĕh, đă bu jâu ntĭm trong, hăn 360 nhoăt jâng, mâp bu lah bu nuyh nĕ jêng mê bő rong. Lah bu nuyh mâp tơm hôm e iê năm khăn păng đă mê bő bu nuyh nĕ bư mê bő rong. Jêh rĭ, bar đah rnăk nchră nar ndjôt drăp tât ta wâl mê bő rong gơi dơn kơp lah mê bő rong ân ma bar he ur sai dăch tâm nsông.

Hồ Mai (t.h)

738
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.