Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tux hu plil ntơưv nênhs Nduôr

20/11/2017 13:39 G11T+7

Nênhs Nduôr xangr, tuôz nênhs chiax nhoz oz phênhv chêr nênhs haz njux plil. Têx thâuv, viv lis zos az tsi mas tsuv pôngz plil zuôr tsuv hu plil tror lus. Hur lêr hu plil, vâtx muôx grê hlo zos luz yo ntơưv tus nênhs lo hu plil.

Uô plil tangs tsuv khi pâuk xur đuz tsuô chix đăngz têk nênhs lo uô plil cuôs tus plil nhoz cênhz chêr

Yo hlôngr tuôz nênhs haz plil zuôr trơưs luz yo ntơư tror lus buôz nưl chêr. Txir nênhz haz tuz nhuôs, iz xênhv thor cêr nox kangz nhoz jông tsuô tus nênhs lo hu plil. Chor nênhs tuôx côngv lêr muôx nux sưs li keiz, njaz blâuv, par thangx… Uô lêr tangs, cxuô lênhx nox mor, hâuk chơưr, siz thangv lov jêv ntưl. Nênhs Nduôr tsinhv uô plil thâuv muôx nhuôs nhiar shang, nênhs cxênhz jê pôngz, thâuv nxeik môngl zuôr txir, muôx nênhs môngl đêz tror lus…

Bình Nhi (t.h)

690
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.