Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau way bư brah ma huêng bu nuyh khĭt bơh bu nuyh Thái

20/11/2017 13:39 G11T+7

Tĕng nau way bu nuyh Thái, kon bu nuyh rêh gĕh bar ntil lah săk jăn n’hanh huêng ngăt. Lah gĕh du nau aơ nau ri bư huêng ngăt du tâm săk jăn nĕ khăn păng way bư brah kuăl huêng sĭt ta săk jăn bu nuyh lĕ khĭt nơm.

Nau bư brah ma huêng bu nuyh khĭt jêh lah ăp bu nuyh tâm mpôl băl kât rse brai ta ti bu nuyh dơi bu bư brah kuăl huêng gơi huêng ngăt n’hanh săk jăn lăp du ntŏk

Tâm nau way bư brah ma huêng bu nuyh khĭt, ndơ dŏng kh’lay gơi bư brah lah ao bu nuyh khĭt nĕ nơm. Bu jâu n’hanh kon sau, mpôl băl bư brah gơi dăn ăp ntil nau uĕh lăng ân bu nuyh khĭt dơi bu kuăl huêng. Ăp bu nuyh tât rbŭn bư brah way ndjôt iăr, phe mbêt, banh, play sa… Jêh bư brah, ăp bu nuyh gŭ sông ndrel du ntŏk, yơr ka chok ngêt ndranh, mbơh hưn nau m’ak. Bu nuyh Thái way bư brah kuăl huêng ma kon se mhe deh, mpôl băl lĕ khĭt, lah kon bu ur sit gŭ ta wâl bu klô, gĕh bu nuyh tă bơh ntŏk ngai sĭt tâm bon lan…

Bình Nhi (t.h)

708
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.