Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trung tươngr Đamx Văn Nguys

20/06/2019 14:15 G6T+7

Trung tươngr Đamx Văn Nguys (1927 - 2015), tsinhv muôx bê hu Văn Chung, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Xuât Tinhr (nhis nuôr zos xar Minh Khai), hênhx Thachx An, xênhr Cao Băngx.

​​

Trung tươngr Đamx Văn Nguys

Txix hli 7/1942, thâu vkror muôx 14 shông, zơưv tuz môngl uô hâux lưv kra cêr, xang krâur zu canr bôs Viêtx Minh hoax đôngs bir mâts nhoz trôngx qơư. Ntâu jas zơưv đrul canr bôx ju cich ntâus chuôv por vêv canr bôs, jangv nrar ntês ntơưv chinhr cuênx thưx jân Phap. Zơưv zos iz hur chor đôis viên xuz thơưx ntơưv Pangz Viêtx Nam Kruôz ntuôl Zaiv phongr cuân shông 1944, tưz uô đhâu ntâu minhx hâu Sư đoanx trươngv chor Sư đoanx 1, Sư đoanx 7, Sư đoanx 316, Phor Hiêus trươngv Cuân sưs Tsêr Sir cuan Tsinhz chei Cuân sưs, Tư lênhs Cuân khu I. Zơưv môngl côngv ntâu jas ntâus tir Phap, tangr Mir haz ntâus tsangv por vêv đriv făngz Kâuv têz shông 1979. Zo smuôx ntâu công lao, pangz mangx tsuô sưs nghiêps cach mangs, đôngx chir lo Đangv, Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs vur trang pêx xinhv haz ntâu huân chương muôx grê.

Hồ Mai (t.h)

984
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.