Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trung tướng Ðàm Văn Ngụy

20/06/2019 14:15 G6T+7

Trung tướng Ðàm Văn Ngụy (1927-2015), moh săk pâl lah Văn Chung, bu nong Tày, ntŏk deh ta tă Xuất Tính (abaơ lah xă Minh Khai), n’qual Thạch An, n’gor Cao Bằng.

​​​

Trung tướng Ðàm Văn Ngụy

Ntơm khay 7/1947, lah mhe 14 năm, che lĕ pah kan bư bu nuyh leo trong tâm lơh, rdeng drăp ndơ rong kan bộ Việt Minh tâm lơh ta xă. Gĕh âk tâ che n’hanh ăp ka han hăn tâm lơh mât rong kan bộ, mô ân phung Prăng nhŭp bu nuyh pah kan. Che jêng du huê bu nuyh đội viên ntơm gĕh bơh Ðội Việt Nam Ntĭm mbơh nau Tâm lơh ka han năm 1944, tă kan bư Kô raunh Sư đoàn ăp Sư đoàn 1, Sư đoàn 7, Sư đoàn 316, Groi Kô ranh ntĭm gai Tâm lơh Wâl sam bŭt Ka han Chính trị Tâm lơh, Kô ranh Ntĭm gai Mpôih ka han mpeh I. Che tâm lơh đah Prăng, đah My n’hanh hăn tâm lơh mât chiă neh ntu n’har bri mpeh Bác năm 1979. Yor gĕh âk n’hâm suăl, nau kơl tâm lơh ma kăch mạng, wa dơi Ðảng, Bri dak kơp r’nê nau moh Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh n’hanh ăp ntil grat rnê ba bă.

Hồ Mai (t.h)

985
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.