Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bangx tơưk - net jông gâux văn hoar truênx thôngr nênhs Jrai nhoz Gia Lai

26/01/2018 14:02 G1T+7

Nênhs Jrai xangr, kuôl pux muôx 3 grei tsuv pâuz uô ntêx zuôr txir zos uô mor, txar tơưk haz ntul ntâuz. Đrul kuôl pux Jrai, txar tơưk zos iz nghêx thuôx puôs thâuv khor hluz.

Kuôl pux Jrai ntiv tơưk hur cơưv tsuv ntiv lo ntâu haz nhangr siz luôs

Chor kuôl pux shuv tsuô zus cxeik têk txơưx hur hâux lưv txar tơưk đrul nguên tăc jiêng. Tơưk tsuv khor, luôx siz luôs mas chox lus trâur li chik jông, muôx ndaik tơưk chia chi cxuô zangv haz ntê sur yênhx mo. Tơưk lo txar têx tol siz luôs, ntêr muôx 50-80 cm. Tso tơưk hur cơưv los sis tso tơưk hur kangz tsêr tsangr tưz zos iz nghêx thuôx. Tơưk tiz hur kangz tsêr tsangr tangs cheix nuôr đhâu cheix u, shông nuôr đhâu shông u, mas tsuv txar haz fuô siz luôs li truôx khor haz ntiv lo ntâu. Tuôx txus tsêr, tsuôs seiz tơưk hur kangz tsêr tsangr mas pâuz chor kuôl pux hur tsêr ntơư gruôl los tsi gruôl… Tơưk haz kror chuz tangr tưs muôx hur luz nênhx nênhs Jrai, chia uô cxuô zangv nox mas tsinhv zos qơư ntê tơưk sur tsuô tuôz nênhs hur mo ntux.

Bình Nhi (t.h)

1,224
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.