Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Prăp long – nau way uĕh tâm nau rêh kal e bơh bu nuyh Jrai ta Gia Lai

26/01/2018 14:02 G1T+7

Tĕng nau mĭn tâm nau rêh bu nuyh Jrai, bu ur rdeh gĕh 3 ntil nau gĭt lor ma gŭ sai lah blau n’hon piăng, chôk long n’hanh blau tanh rui.

Bu ur Jrai dăp long tâm sah ân bêng uĕh n’hanh ân tâm ban mô gĕh cheng meng ma bu nuyh anh sah

Ðah bu ur Jrai, hăn joi long jêng du ntil nau blau dơi nti n’hanh gĭt pah kan ntơm mhe têh. Bu ur druh nti ren ân păng nơm nau blau ti chôk long ân uĕh. Chôk sŏk long uĕh, long têh tâm ban mơ dŏng sŭnh ŭnh hâr, nga ŭnh uĕh gơi ndông ndơ sa n’hanh nchhâp nh’hâr ŭnh măng ân răm. Long dơi bu chôk têh jong tâm ban, jong tâm 50 – 80 cm. Dơm long tâm sah jêh rĭ anh sĭt ta wâl dăp tâm dâng wâl ân uĕh. Long jêh chôk dơi bu dăp tâm dâng wâl ntơm yan aơ tât yan rĭ, năm aơ tât năm tau, nĕ bu chôk n’hanh koh ân song gơi dăp ân nâp n’hanh dăp gĕh âk. Lăp tâm wâl, he uănh long tâm dâng wâl lah dơi gĭt bu ur tâm r’năk blau hĕ mô, nsrôih hĕ mô nsrôih tâm nau pah kan… Long n’hanh jêng năk mô dơi lah mô gĕh tâm wâl ŭnh bu nuyh Jrai, gơi n’gon pai ăp ntil ndơ sa n’hanh dŏng nh’hâr ŭnh ân răm lah bri sĭt măng.

Bình Nhi (t.h)

1,270
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.