Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đruôl angr ntơưv nênhs Cor, Quangv Nam

16/08/2018 14:05 G8T+7

Đruôl angr zos iz hur chor nhax cux lâul hlo ha thiêng liêng lo nênhs Cor nhoz thangx tsngv Kâuv têz Trax My (Quangv Nam) tuôr tsês haz por phưv.

Đruôl angr ntơưv nênhs Cor

Kruôz kra thâuv khơưz angr cxul ndix uô tsêr nor đror ntil ntưl ntơưv suôz khơưz angr los six jông nôngl mas pus zơưs nênhs Cor tưz xangr haz uô muôx đruôl angr. Đruôl angr lo uô ntơưv tơưr cau tso sâuv 5 ndâux kror khơưz hur kror angr. Iz luz kror muôx făngz đangr, făngz tuôz, tuz muôx iz đul, jông li luz huz sâuv bông angr tax tul. Iz luz kror kuôl iz đul… Xuô đruôl angr phux thuôx ntâu iêur tôr xưs li: Đôx ntuv ntơưv bông đruôl, đrul ntơưv txux hluô khi, kror angr tuz… Nênhs Cor ntâus đruôl angr tsuô chor hnuz ntux kruôr chia thor ntux lus hnangs. Nênhs ntâus đruôl tuôr kưl đruôl khoz sâuv đruôl, ntơưv luz đruôl xuô đruôl tâul txux hluô môngl txuô hur angr. Chor xuôz đruôl vangv vol tuôx, uô lov jêv ntưl, kho sia khuôr…

Hồ Mai (Theo Dân tộc miền núi)

633
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.