Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gâr neh bơh bu nuyh Cor, Quảng Nam

16/08/2018 14:05 G8T+7

Gâr neh lah du ntil drăp dŏng go jŏ ntơm kal e n’hanh lĕ ma nau uĕh dơi bu nuyh Cor ta mpeh Bắc Trà My (Quảng Nam) răk mray n’hanh prăp.

Gâr neh bơh bu nuyh Cor

Tĕng ndơn n’kôch, dôl ma kuyh neh brôi meh wâl ndâk ngih tăng bâr ntaih tung tung nĕ jrŏng rnoi bu nuyh Cor lĕ mĭn n’hanh nkra gâr neh. Gâr dơi nkra tă bơh mo kau dơm ta 5 ntu bu kuyh tâm neh. Ăp trôm leo bơh dâng, bơh ma, jru tâm du nhoăt ti, gĕh rup tâm ban du mlâm yăng ka lơ neh. Ăp ntu tâm ngai tâm du nhoăt ti… Bâr ntaih gâr uĕh ma mô uĕh iăt yor tĕng nau bu bư: nau put gâr mô ân hŏng, nau thăng rse kât, nau jru ntu neh… Bu nuyh Cor goh gâr neh lah ăp tâ trôk nar jŏ ir mih gơi dăn brah trôk ân mih uĕh siăl uĕh. Bu nuyh goh gâr dŏng mâng goh tur ta gâr, ntơm bơh gâr rêng tât ta rse bư gâr ntaih. Ăp ntil nau ntaih têh jê dơi bu goh ntaih, gĕh tâ iăt dah nau janh, gĕh tâ iăt dah nau mbrơi…

Hồ Mai (Theo Dân tộc miền núi)

634
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.