Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đruôl - bâur vâtx ntơưv nênhs Jrai

05/01/2018 08:59 G1T+7

Nênhs Jrai seiz luz đruôl zos vâtx thiêng txuôs lus tsuô tsưr xinhz.

Đruôl thiêng ntơưv nênhs Jrai xênhr Gia Lai

Đruôl lo zôngv cênhz côngx chiêng, chumr choex, tsưz… hur cxuô jas lêr lux ntơưv chuôz zis, côngx đôngx. Uô iz luz đruôl muôx ntâu ntu phiv liv haz uô trơưs chor luôx tux, nghi thưc tsinhr tinhv txix ntu xair nguên liêus txus thâuv chox đruôl lus tsêr. Đruôl tsơưv lux haz zâu por lênhxlo uô ntơưv chêr ntông khênhx haz zôngv txâuk, tưl, tho kror chêr ntông. Đruôl lo zôngv tơưr 2 tus fơư tưv haz nav tưv trơưs cuan niêmx âm – dương, ntux – têz. Thâu vtưs suôz đruôl đror đrênhk mas cxuô lênhx hur jos pâuz tâu tsêr nênhs ntơư muôx cêr lov jêv mas tuôx yangv hâuk chơưr. Hos thâuv tưs nor đruôl khoz tsi muôx jăngx, tu ndangz tu nduô mas cxuô lênhx hur jos pâuz zos muôx cêr khuô saz haz tuôx siz pangz…

Bình Nhi (t.h)

850
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.