Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gâr – du ntil ndơ dŏng kh’lay bu nuyh Jrai

05/01/2018 08:59 G1T+7

Bu nuyh Jrai uănh gâr jêng du ntil ndơ dŏng uĕh tâm nau rêh nau ngơi brah yang.

Gâr kh’lay bơh bu nuyh Jrai n’gor Gia Lai

Gâr way dơi dŏng ndrel ma cĭng goong, khăl dŏng goh, nhoong… tâm ăp tâ rbŭn bư brah têh tâm r’năk, bon lan dah: Nau kan nkra ndơ aơ jŏ jêr ngăn n’hanh dơi nkra tĕng nau way ntơm bơh nau kan ruah ndơ nkra tât ta nau kan wơt gâr sĭt ta wâl. Gâr jê hĕ têh ât dơi bu dŏng du mlâm tơm si nkra n’hanh trah, lôk trôm tơm si. Măt gâr dơi bu bư tă bơh ntô 2 mlâm rpu n’kuăng n’hanh me tĕng nau way mĭn gĕh trôk-gĕh neh. Lah ăp tâ bu goh gâr ntaih hô bu nuyh bon lan gĭt r’năk nĕ gĕh nau m’ak gơi tât hăn ngêt sa. Lah tăng bu goh ntaih mô saơ tâm ban, goh jŏ du tong jŏ du tong lah bu nuyh bon lan dơi gĭt r’năk nĕ gĕh nau r’ngot n’hanh hăn tât tâm mbơh ngơi gơi n’hưch nuih n’hâm.

Bình Nhi (t.h)

877
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.