Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Triệu Quang Ðiện – Nô hăt janh ta năm 20

21/05/2020 11:01 G5T+7

Triệu Quang Ðiện lah bu nuyh bu nong Nùng, deh năm 1959, ntŭk deh ta xă Thiện Hòa, n’qual Bình Gia, n’gor Lạng Sơn.

Nô hăt janh Triệu Quang Ðiện

Năm 1978, che lăp bư phung Kông an Bu nuyh bon lan. Khay 1/1979, che dơi bu ân kan ta Ðại đội 1 Kông an tâm lơh tâm Kông an n’gor Lạng Sơn. Che n’hanh ma băl păng dơi bu jao mât uănh đăp mpăn nau rêh bon lan, nhŭp ăp bu nuyh bư nau m’hĭk. Ta tâ tâm lơh mât chiă n’har bri mpeh Bắc, che tâm lơh ta mặt trận Ðồng Ðăng (abaơ lah ta n’qual Cao Lộc, Lạng Sơn). Ta trôm lŭ Ðền Mẫu tâm mpeh aơ, che Ðiện n’hanh ma băl păng lĕ n’hâm suan tâm lơh đah ka han bu. Ta mông nĕ, tâm trôm lŭ Ðền Mẫu gĕh rlau 400 bu nuyh bon lan dôl gŭ krap e hŏ năn du. Ðah ăp ntil nau mĭn kan, che n’hanh băl păng lơh ka han bu ta Ðồng Ðăng gơi njŭn ăp bu nuyh bon lan hôm iang ta trôm lŭ hăn du ta ntŭk đăp mpăn mô gĕh nau tâm lơh. Yor gĕh n’hâm suan mât chiă Bu nuyh bon lan, n’gang ka han bu pit ih neh ntu, Triệu Quang Ðiện lĕ dơi kơp r’nê nau moh Nô hăt janh Phung ka han Bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

1,136
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.