Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thân Nhân Trung - Tiến sĩ đrul chor lus has uô lus đruôl tsês cxuô tav

27/11/2020 09:24 G11T+7

Thân Nhân Trung (1418-1499) Zos minhx cxưx nênhs Zir, kuz tsêr nhoz hênhx Việt Yên, xênhr Bắc Giang nhis nuôr. Viv tsêr pluôl, tsi muôx nhiax nox cơưv, zơưv nhoz tov tol tsêr nhias mlôngl cưs kra kra ntơưr, muôz pangz lơưr kus sâu trâu sâuv angr.

Văn bia tiến sĩ uô ntêx hlo khoa thi nho hocx Đêr shông (1442) zos Thân NhânTrung sâu lus văn

Zoz caz njê yangx cxuô lênhx, zơưv pâuz lus đruôl cinh, ntơưr lus đruôl nzur. Thâuv phuôz teik krêz khoar this hông 1469, zơưv cưs ra pangz nhiax môngl thi. Ntơưv khoa thi nuôr, tsơưv tưz yangx 50 shông, zơưv lo tiến sĩ. Thi lo kênhz tangz sis nhiz six nhôngl tax tul, chox kra ntơưv phuôz teik Lê Thánh Tông, Thân Nhân Trung chênhr mangx lo zuôr uô hâux lưv. Zơưv lo uo ntâu mênhx hâu, lo môngl hur phuôz teiz tsêr nhoz kra ntơưr trâu phuôz teik chor tuz… Saz xangr thôngz ntơưv zơưv zos nhiav têz qơưs hluz pêx xinhv, tsach nhiêms trâu pêx xinhv, têz qơưs. Zơưv muôx lu lus haz nto bê "Hiền tài là nguyên khí quốc gia". Txuôl njir truênx thôngr ntơưv txir, oz tus tuz (Thân Nhân Tín haz Thân Nhân Vũ) cênhz tus tuz xinhz nzưr (Thân Cảnh Vân) por lênhx cuz saz cơưv shuv haz lo tiến sĩ ntu  Hậu Lê. Thân Nhân Trung chuôz zis muôx 3 cxênhx đrăngx đrênhk đrul 4 lênhx tưr lo khoa haz uô hâux lưv uô cê, tưz zos sênhv minhx cxưx nênhs tsơưs tiv zix hlo hur cxênhx cxênhz shông lus đruôl têz qơưs muôx li ntơư. Nhis nuôr, ntâu cêr đrôngl, tsêr cơưv, jaiv thươngv bor chir… ntơưv Việt Nam muôx zơưv bê.

Hồ Mai (t.h)

2,084
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.