Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thạch Thị Thanh - Nav pul Nam bộ truôx đrênhk

24/12/2020 13:50 G12T+7

Pul Thạch Thị Thanh (Ba Thanh), minhx cxưx Khmer, zus shông 1901 ntơưv jos Rùm Sóc, xar Châu Điền, hênhx Cầu Kè, xênhr Trà Vinh zos iz hur chor nênhs tiv zix nhoz trôngx qơư truôx đrênhk ntâus tir Mỹ - Ngụy.

Shênhv đuôz pul Ba Thanh

Txix 1954 - 1972, pul tsov cưv haz môngl côngv 400 ntâu jas siz njiz changr chei, tir nênhs fêv cxuôv hav chùa chiền, tangr ntêk tuz trok, cuôs chia hâux sangv lo thor jông tu hanhx, tsôngv box lo tưx zos môngl lus uô nox, hu grul yênhx puô tuz nhuôs môngl uô tuz trok ngụy tror lus cênhz vangx tsêr... Pul tangs saz zus, jeik canr bôx; ntâu jas chox ju cich môngl ntâus đônx, kruôz hu Pêx xinhv pangz bôx đôis haz xang 2 tus nhuôs môngl ntâus tsangv. Ntu hoax đôngs cach mangx, pul tưz mangl nênhs fêv ntil chuôz 4 jas, 3 jas mangl nênhs fêv tuô trâuk moz... Shông 1972, shông tưz ntâu, pul tsinhv trâu saz đrul chinhr cuênx cach mangx chox kra tsôngv box puôr đônx bôt, phar thêr cemx cepx ntơưv nênhs fêv. Hur iz jas tsangr gox thâux ju cich hlang đêx ntâus nênhs fêv, thâuv tror lus, njiz thâuv nênhs fêv leiv fo bôngl, pul tưz mangl tuôs. Uô kangz nuz făngz Kangz têz zaiv phongr tangs nro, têz qơưs tax tul, pul Ba Thanh lo Têz qơưs khơưs công bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

2,309
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.