Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thạch Thị Thanh – U me Nam bộ dŭt janh tâm lơh

24/12/2020 13:50 G12T+7

U Thạch Thị Thanh (Ba Thanh), bu nong Khmer, deh năm 1901 ta ấp Rùm Sóc, xă Châu Ðiền, n’qual Cầu Kè, n’gor Trà Vinh lah du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan tâm lơh đah My – Ngụy.

Rup mpơl u Ba Thanh

Ntơm năm 1954 – 1972, u ndâk âk tâ tâm lơh n’hanh hăn tâm lơh rlau 400 tâ tâm nau kan chính trị, n’gang ka han bu lơh wâl brah, n’gang mô ân nhŭp ka han, ndâk nau kan gơi bu nuyh chroh kon yhơng dơi đăp mpăn rbŭn, bu nuyh bon lan dơi đăp mpăn luh lăp pah kan, kuăl jă âk âk oh kon bu nuyh bon lan bu nhŭp bư ka han nguỵ sĭt tâm r’năk…U lĕ nuih n’hâm mât rong, rpôn ka han; âk tâ ntĭm leo phung du kích hăn lơh mpôih ka han bu, jă đă bu nuyh bon lan kơl ka han n’hanh njŭn 2 hê bu nuyh bon lan lăp bư ka han hăn tâm lơh. Tâm nau pah kan ma kăch mạng, bu gĕh nhŭp u 4 tâ jêh rĭ krŭng tâm ndrung, 3 tâ gĕh bu panh sôt săk jăn… Năm 1972, năm lĕ âk, u hôm lĕ n’hâm suan ndrel ma n’gâng kan kăch mạng leo trong bu nuyh bon lan lơh mpôih ka han bu, nklaih nau nchueng lơh tă bơh ka han bu. Ta du tâ bĭt duk rdeng du kích hăn tâm lơh, dôl ma ta trong leo sĭt, gĕh ka han bu klôp bom, u khĭt. Jêh nar mpeh Nam dơi tâm lơh sŏk lơi neh ntu bu pit, kluôm lam bri dak, u Ba Thanh dơi Bri dak r’nê nau kơp Nô hăt janh Phung ka han Tâm lơh Bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

2,312
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.