Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Têt yan bri mih bơh bon lan Hà Nhì

08/06/2017 13:45 G6T+7

Tĕng nau ngơi bu nuyh Hà Nhì, Têt yan bri mih dơi moh lah “Khu già già”. Bu nuyh Hà Nhì pâk nau rbŭn bư brah aơ dăch lôch yan kai wai, lah tơm ba dôl ma luh kao, mbo tăm lĕ hao ndrêh.

Ncho tơm si ka đar gơi mprơh lĕ rngôch nau mô lap n’hanh nau m’hĭk bâ

Nau rbŭn bư brah aơ lah nau way bư brah bư mir jan ba, bư brah bri, brah dak, brah neh bơh bon lan bu nuyh Hà Nhì, gơi dăn ăp ntil tơm tăm gĕh n’sĭt âk play, chiă rong mpô mpa gĕh nau hao, kon bu nuyh uĕh lăng săk jăn, nau rêh hơm răm. Nau bư brah kh’lay dơi bu bư brah bơh nglan bon n’hanh bơh pĭt mâng ncho bơh bon. Lah ăp ntil ndu ndơ rơm bư brah lĕ gĕh, bu jâu ntĭm bon lan dăp ndu ndơ dŏng bư brah lah yang. Ndơ dŏng bư brah gĕh bôk sur, poăch sur, tăp iăr gâm, ndrănh sơm, đŭng dơm siên ngan, n’ha prit… Jêh mbrah bư brah, bu jâu sŏk ndơ sa tă bư brah dơm ta ka đar ncho, ăp ntil ndơ sa iê iê jêh rĭ nchah bar pe tâ đah ti gơi nau uĕh tât, nau m’hĭk du lĕ rngôch.

Bình Nhi (t.h)

698
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.