Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Têt ba mhe bơh bu nuyh Tày

11/01/2018 09:54 G1T+7

Tĕng nau way bơh bu nuyh Tày ta Cao Bằng, tâm khay Pham lơ âm, jêng tâ bu nuyh bon lan tâm kơl nau kan ndâk nau bư brah ba mhe.

Bu jâu Then bư brah

Nar rbŭn aơ dơi kơp tâm ban du yan têt ơm bơh bu nuyh Tày, mpơl ân kah gĭt n’hâm soan ma bri dak, jrŏng rnoi, dăn ân gĕh nau hơm răm. Ndơ dŏng bư brah gĕh su siên dak lĕ gâm duh ndrel ma pe mlâm kao ba nse dơi sŏk tă bơh ndrênh lŏ ndrêh jêng tâm r’năk. Jêh dơm ta ntŏk way bư brah kan gĭt ma jrŏng rnoi, sông piăng sa trau tâm r’năk, ăp bu nuyh tâm r’năk ngêt dak tă gâm. Ăp ntil trau dŏng sa ta nar bư brah aơ gĕh trau bŭnh, klo tor, bum trau… đah nau mĭn gơi oh kon bơh kơi dơi gĕh nau rêh hơm răm, iăt nau mê mbő, mprơh ân brah m’hĭk du ntŏk êng. Nar rbŭn têt aơ dơi bu bư du nar, ăp wâl tâm bon lan drơu đroư, hâk m’ak tâm dơh dăch ngêt sa bư brah ba mhe.

Bình Nhi (t.h)

1,470
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.