Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Têt sông piăng mhe bơh bu nong Cống, Ðiện Biên

21/09/2017 15:16 G9T+7

Lăp ta khay 8 lơ âm, lah ăp kao play ba dôl ma rkŭnh mĭt ndrêh, bu nuyh Cống (Ðiện Biên) drơu đrơu ndâk tay nau Têt sông piăng mhe.

Bu nuyh Cống ta Ðiện Biên rơm ndu ndơ dŏng bư brah

Tĕng nau way bu nuyh Cống, ntơm muih kăl muih ba, mur tăm… dơn ân ngăn nhâm soan kơl kan bơh chiak ba, huêng ngăt jrŏng rnoi nĕ lah rek ba way bư brah dăn rek n’hanh kah gĭt nhâm soan. Ndơ dŏng bư brah gĕh: Poăch kraih, đe, ka, play rpŭng, ruăl, bum trau, tao… Lah bư brah sông piăng mhe, bu nuyh Cống dơm peh, kau kai lŏ ta dông đah nau way dăn ăp ntil ndơ dŏng aơ kơl kon bu nuyh muih kăl bư mir jan ba, chik mir nĕ lah kon bu nuyh rek ba ăp ntil ndơ dŏng aơ ât dơi pă ba đŏng. Piăng phe lah ndơ dŏng bư brah kh’lay, mô dơi lah mô gĕh ta nar bư brah aơ. Ndơ aơ jêng ndơ dŏng kh’lay gơi sŏk ân ma mbâ, mê, mpôl băl. Têt sông piăng mhe bơh bu nuyh Cống dơi bư tâm bar nar: Nar ntơm lor bư brah ma jrŏng rnoi, brah yang dơn ndu ndơ bư brah ba mhe; nar tâl bar jêng nar pâl ngêt sa m’ak tâm bon lan, r’năk.

Bình Nhi (t.h)

806
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.