Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sơn Cang-bu nuyh kon gĕh âk nau pah kan uĕh bơh bu nong Khmer

29/08/2019 14:42 G8T+7

Trung tướng Kông an Sơn Cang deh năm 1948, bu nuyh Khmer, ntŏk deh ta xă Ngũ Lạc, n’qual Duyên Hải, n’gor Trà Vinh.

​​​​​​​

Nô hăt janh Sơn Cang (leo trong) ta mông tâm lơh tâm su kăl e

Tât 14 năm, Sơn Cang mô ân bu gĭt nau kan, kơp ka han jêh rĭ dơi bu r’nglăp, pah kan bư Kô ranh ka han gŭ krap tâm lơh âp Cây Xoài. Năm 1964, Sơn Cang du bu nhŭp, bư bu nuyh tâm mâp, kan bộ mât uănh bu nuyh bu krŭng tâm ndrung Kông an n’qual Cầu Ngang, ka han kảnh vệ Wâl ndrung krŭng bu nuyh N’gâng Ðăp mpăn n’gor Trà Vinh… Che hăn tâm lơh ma ka han bu, âk tâ pah kan ndrel ma ka han gŭ krap tâm lơh pơk tâ n’king mpôih ka han bu, panh khĭt âk ka han bu, mpơk trong, mât đăp mpăn nau rêh ma kan bộ, ka han n’hanh bu nuyh bu krŭng ta wâl ndrung… Jêh dơi tâm lơh tâm su sŏk lơi bri dak he bu pit năm 1975, che n’hanh ăp wa, băl bư ka han, bu nuyh bon lan ntơm ndâk njêng bri dak. Ta nau kan mât mray đăp mpăn bri bon, che pah kan lôch uĕh 100 ntil nau kan, nhŭp âk bu nuyh bư m’hĭk ma bri dak. Che tă kan bư Groi kô ranh Tổng cục Ðăp mpăn II, Bộ Kông an Việt Nam, giám đốc Kông an n’gor Trà Vinh, Ðại biểu Quốc hội gưl XI… n’hanh dơi nau r’nê moh Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh năm 2015.

Hồ Mai (t.h)

957
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.