Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trăngx Khui ntơưv nênhs Bru - Vân Kiêux

18/01/2018 09:14 G1T+7

Trăngx Khui ntơưv nênhs Bru - Vân Kiêux zos zangv trăngx khênhx chia jiênr tav, biêuv đatx tinhx camv, saz xangr lus cuan hêx tsôngv langx, xênhv, jêx jos.

Nênhs Bru – Vân Kiêux yuôz trăngx Khui

Suôz trăngx pangz thangv, biêuv đatx ntâu zangv has tsi tâu haz lo sir zôngv los six ntâu hur cxuô lêr hôix. Tsuôs chor nênhs đrăngz shôngz, txir nênhx sir zôngv zangv trăngx nuôr. Chia uô lo iz luz trăngx Khui li saz xangr pôngz los six ntâu nôngz nhôngl. Xuz thơưx tsuv nrar cuôs lo chor shông lâul zangs ntêr, shôngz tsi tuôz đhâu chia suôz trăngx đror jông. Tsuv xair hnuz, khênhr huv zos hnuz puv cêr kas hli (15 – 16 hli ntux) hur hli chia txar shôngz chox lus krang sâuv kror chuz 1 txus 2 hli cuôs kruôr li uô chor ntu txuôs nzir… Sir zôngv trăngx shôngz tsinhv nhoz txix hoanx canhv mas muôx chor jăngx tsi siz thôngx iz zangv xưs li thâuv môngl pês têz, lêr hôix, uô yôngz los sis zôngv chia hoax jaiv…

Bình Nhi (t.h)

1,080
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.