Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hôm Khui bơh bu nuyh Bru – Vân Kiều

18/01/2018 09:14 G1T+7

N’hôm Khui bơh bu nuyh Bru – Vân Kiều lah du ntil n’hôm uh gơi n’kôch, ân bi gĭt nuih n’hâm m’ak, rngot, nau mĭn dơh dăch tâm bon lan, jrŏng rnoi, bri bon.

Bu nuyh Bru – Vân Kiều uh n’hôm Khui

Bâr n’hôm uh ntaih n’kôch ăp ntil nau pôn mo mô janh mbơh tâm nuih n’hâm n’hanh dơi bu dŏng uh âk tâm ăp tâ rbŭn bon lan. Phung bu ranh, bu ka lô mơ dơi dŏng n’hôm aơ. Gơi nkra gĕh du mlâm n’hôm Khui ân uĕh roh âk ngăn nar nkra. Ntơm sa ơm bu hăn tâm bri joi tơm n’kar kranh jong, mô mbâl ir gơi he nkra jêng n’hôm uh ân uĕh tôr iăt. Bu ruah nar, lah way măng ang khay (lơ 15 – 16 âm) tâm khay gơi koh tơm n’kar jêh rĭ ih ka lơ ndrưng năk ntơm du khay tât 2 khay ân kro gơi nkra jêng n’hôm. Nau kan dŏng n’hôm Khui tĕng nau kan kh’lay dŏng nĕ bu dŏng uh ntaih mô gĕh tâm kơt tâm ban uh hăn tâm mir, rbŭn ngêt sa, tâm gŭ ur sai mô rĭ dŏng uh tâm phat dôih…

Bình Nhi (t.h)

1,129
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.