Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Săm Brăm haz phong tsox “Ðêx xu”

14/02/2019 16:05 G2T+7

Săm Brăm zos minhx cxưx Chăm H’roi nhoz jos Suôir Cher nhis hnuôr nhoz tsuô xar Phươc Tân, hênhx Sơn Hoax, xênhr Phur Yên zos iz lênhx cưs yuôx, txir hnênhz. Shông 1935, zơưv iz suôz hu phong tsox sơưr ntâus tir Phangz Cis đrul iz zangv yaz hlo.

Cxênhx tưx vêx cxuô minhx cxưx tox trôngz shuv gâul mur tir nênhs fêv. Ảnh tư liệu

Nênhs Ê đê, Chăm, Bahna… chor xênhr Têi Nguên, Phur Yên, Binhx Đinhs, Quangv Ngair, Quangv Nam tuôx njiz Săm Brăm chia khơưs txaik “đêx tsưr”. Uô kangz nhênhx “đêx tsưr” iz lênhx tsês iz luz nhix xu chia khangv đinhs truôx saz ntâus tir Phangz Cis mas lo hu uô phong tsox “Đêx xu”. Puv hluz lux ntơưv phong tsox mas Phangz Cis tưz nrar tsưr ziv ntâus tuô. Kangz shông 1936, tus thơưx đônx Tân An zos Bourgerire chox tuz tros tuôx vix ntêl Săm Brăm. Phangz Cis tsinhv chox tuz tros tuôx tsus zơưv tsêr phuôz tangs chuôz tangv, ntêl haz tuô pêx xinhv. Chor nênhs fêv ntơư lâux zơưv luz tsêr haz phuôz chor nhiax xu xangr cuôs cxuôv tangs chos plar ntơưv phong tsox “Đêx xu” cưs Săm Brăm chox kra….

Hồ Mai (t.h)

1,039
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.