Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pux tsưr hangr jôngr njuôz Ka Nhôir

10/01/2019 09:46 G1T+7

Pus Ka Nhôir tsinhv hu uô Ka Hoaix, nênhs Cơ Ho, shang ntu shông 1912 - 1914 ở jos Đôngx Đox, xar Đinh Lax (nhis nuôr xar Tân Nghiar), hênhx Di Linh, xênhr Lâm Đôngx.

Hênhx Di Linh (Lâm Đôngx), kror qơư sơưr tros ntơưv pangz tuz tros Mos Côs thâuv ntêx

Pus Ka Nhôir muôx tơưr grax haz plâuz hâu đơưz (bachx tangs) mas nênhs hur thangx tsangv tsinhv hu pus uô pus Mos Côs, zos tas “pus đơưz”. Shông 1937 (thâuv khơiv nghiar N'Trang Lơng tsi yênhx), phong trox khơiv nghiar tir Phap ntơưv pus Ka Nhôir đrul hinhx thưc muôz đêx tsưr ntơưv hangr Đas Dơng phaiz tsuô cxuô tuz tros chia cungv côr tinh thânx. Jê 10.000 lênhx zos cxuô minhx cxưx Têi Nguên tưz môngl cênhz pus, côngv pus xưs li iz tus tsưr pux hangr jôngr njuôz. Jas ntâus tir Phap ntơưv pus Ka Nhôir nhoz Têi Nguên grul ntêr txix 1937 - 1940. Uô kangz ntơư, tuz tros Phap bo vai căn cưr Đôngx Đox haz tangs nro bôs tham mưu ntơưv pangz tuz tros Ka Nhôir mangl ntêl. Pus haz ntâu lênhx mangl chuôz 20 shông uô tưx txov nhev haz môngl uô tưx tsuô Côn Đaov. Thâuv đêr kuôr Mir hlôngr Phap ntâus miênx Nam, pus lo chox tror lus angr lôngl, nhoz ntơưv kuz qơư Đôngx Đox cênhz vangx tsêr haz tuôs tsuô shông  1973.

Hồ Mai (t.h)

914
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.