Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur kô ruanh brah bri Ka Nhỗi

10/01/2019 09:46 G1T+7

U Ka Nhỗi hôm dơi bu moh lah Ka Hoài, tô tơm lah bu nuyh Cơ Ho, deh tâm năm 1912 – 1914 ta thôn Ðồng Ðò, xă Ðinh Lạc (abaơ lah xă Tân Nghĩa), n’qual Di Linh, n’gor Lâm Ðồng.

N’qual Di Linh (Lâm Ðồng), ntŏk gŭ krap tâm lơh bơh ka han Mọ Cộ kal e

U Ka Nhỗi gĕh ntô săk n’hanh sŏk nglang (bạch tạng) nĕ bu nuyh tâm mpeh aơ moh lah Mọ Cộ, rblang lah “u bôk”. Năm 1937 (jêh N’Trang Lơng tâm lơh mô dơi), nau ndâk tâm lơh râl phung Prăng bơh Ka Nhỗi dơi pơk đah nau kan sŏk dak brah tă bơh Dak Dơng pă ân ma ăp ka han gơi n’hao nuih n’hâm janh tâm lơh. Dăch tât 10.000 bu nuyh ăp rnoi bu nong Tây Nguyên lĕ tĕng u, r’nê kah gĭt ma u tâm ban du huê bu ur brah tâm bri. Nau tâm lơh đah Prăng bơh u Ka Nhỗi ta mpeh Nam Tây Nguyên jŏ ntơm năm 1937 – 1940. Jêh rĭ, phung Prăng n’chueng lơh ntŏk gŭ krap tâm lơh Ðồng Ðò n’hanh lĕ r’ngôch bu nuyh pah kan ma Ka Nhỗi bu nhŭp lĕ. U n’hanh ăp bu nuyh ba bă bu nhŭp krŭng tâm ndrung tât 20 năm n’hanh krŭng ta Côn Ðảo. Lah phung My r’gâl Prăng pĭt sŏk mpeh Nam, u dơi bu plâ sĭt ta kơh, rêh ta ntŏk neh Ðồng Ðò ndrel ma r’năk n’hanh khĭt năm 1973.

Hồ Mai (t.h)

989
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.