Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pux Anh hungx Y Buông đrul “Lâux câu mor huênx thoais”

06/12/2018 14:14 G12T+7

Shông 16 shông, pux Y Buông ntơưv Hax Lâng, xar Đăk Na, hênhx Đăk Tô (nhis nuôr zos hênhx Tu Mơ Rông), xênhr Kon Tum tưz môngl uô cach mangs.

Pux Anh hungx Y Buông

Txix shông 1962 txus 1972, Y Buông uô chiênr sir zus cuân ntơưv Đais đôis 1, Tiêuv đoanx 304 thuôx xênhr đôis Kon Tum, tsinhr pangz bôs đôis “nox tsâu ntâus zênhx”. Muôx ntu hâus cânx mangl phong toav, lương thưx tuôx tsi txus tsuô chiênr trươngx, iz lênhx Y Buông hnuz mo khơưz kol, đê jâuz kul, ntêl njêl, ntêl kưx… tov hangr đêx uô tsuô đais đôis nox. Tsơưv tas chiênr trươngx hênhr bâuv tưs, tsêr mor ntơưv đơn vix cưs pus phus tsach tangr tưs tưz chik, tsi muôx thâuv tưs chia cưr tix tu pluôs… Tưz muôx ntâu jas, pus Y Buông trưx tiêp môngl tsangv cênhz đơn vis. Muôx têx jas, đơn vis mangl đix zur tangr, pus tưz đrul đơn vis ntâus tir hênhr yangx, tuôs tuôs ntâu tus đix. Shông 1972, Y Buông lo khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang pêx xinhv; tưz zos pux anh hungx xuz thơưx haz tsuôs muôx iz lênhx ntơưv minhx cxưx Xơ Đăng haz xênhr Kon Tum nhis nuôr.

Hồ Mai (t.h)

899
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.