Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pux anh hungx Nguyễn Thị Út

27/02/2020 14:58 G2T+7

Pux anh hungx Nguyễn Thị Út (Út Tịch) zus shông 1920 ntơưv xar Tam Ngãi, hênhx Cầu Kè, xênhr Trà Vinh. Muôv tu zus 6 tus nhuôs zâu tangz sis por lênhx môngl ntâus nênhs fêv tuôr jêx jos, ntâus ntêx hur changr chei nhoz trôngx qơư, zos nênhs muôx lu lus haz nto bê hur ntu ntâus tir Mir “Yuôr luz tơư trik tưz ntâus”.

Muôv Nguyễn Thị Út (Út Tịch) đrul lu lus has nto bê “Yuôr luz tơư trik tưz ntâus”. Ảnh tư liệu

Muôx 13 shông, lo pangz ntơưv canr bôs Việt Minh, muôv lo pangz tơưv đhâu tsêr đias chuv, hlang đhâu nênhx nô lês. Txix ntơư, muôv trâu saz pangz chor nênhs Côngs Sanv. Thâuv Phang Cis tror tuôx ntâus txinhz Nam bộ, muôv xung phong môngl ntâus tsangv haz uô lo ntâu chiênr công nto côngz lus. Muôv tưz zos nênhs xang xu rmông, xang xur tsuô canr bôs cuân sưs. Xangv txus shông 1965, muôv tưz môngl ntâus 23 chuôv lux zâu (muôx 8 chuôv thâuv ntâus tangr tir Phangz Cis) pangz mangx zov chênhr tsuô đơn vis tuô haz uô tơưk tangs yangx 200 tus nênhs fêv, tsinhz lo 70 trăngz fov. Muôv zos chiênr sir trinh sat jungr camv haz txơưx njê, iz lênhx nênhs ntâus tsangv cuz saz lus, iz lênhx chiênr binh kruôz ntuôl txơưx njê tưz kruôz ntuôl, nxuô lo ntâu lênhx tuz tros nênhs fêv, ntâu jas chox tuz tros môngl ntâus bot muôz fov tsi pôngz iz luz muôs txưr... Muôv zos kâur lênhx nênhs tsinh vhur tac phâmv “lênhx hnav tuôr fov” ntơưv tsêr văn Nguyễn Thi.

Hồ Mai (t.h)

702
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.