Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur hăt janh Nguyễn Thị Út

27/02/2020 14:58 G2T+7

Bu ur hăt janh Nguyễn Thị Út (Út Tịch) deh năm 1920 ta xă Tam Ngãi, n’qual Cầu Kè, n’gor Trà Vinh. Yuh mât rong 6 nuyh kon n’hanh bư ka han mât mray bon, pah kan di uĕh nau kan chính trị, kơp lah du huê gĕh nau ngơi dơi ăp bu gĭt ta tâ tâm lơh đah My “Hôm e trôm jâng kho hôm tâm lơh tay”.

Yuh Nguyễn Thị Út (Út Tịch) gĕh nau ngơi dơi ăp bu gĭt “Hôm e trôm jâng kho hôm tâm lơh tay”. Ảnh tư liệu

Năm 13 năm, dơi kan bộ Việt Minh kơl, yuh dơi bu dăn ân thơ luh ta ntŏk kan, mô hôm kan bư dĭk bu. Ntơm bơh nĕ, yuh lĕ n’hâm suan kơl kan ma Kộng sản. Gĕh bu nuyh Prăng pit tay neh ntu mpeh Nam bộ, yuh dăn bư ka han hăn tâm lơh n’hanh dơi lơh tâm ăp ntŏk. Yuh jêng bu nuyh ndơp drăp ndơ, mbơh hưn nô nau kan ma kan bộ tâm lơh. Kơp tât năm 1965, yuh lĕ tâm lơh 23 tâ tâm lơh têh jê (gĕh 8 tâ tâm lơh đah Prăng) sâm kơl n’hâm suan panh khĭt gĕh rlau 200 ka han bu, sŏk 70 mlâm phao. Yuh lah du huê bu nuyh ka han gĕh âk nau blau n’hanh nau janh, du huê ka han tâm lơh mô klach khĭt, du huê ka han dŭt ma blau ntĭm gai tâm lơh panh khĭt âk ka han bu, gĕh âk tâ leo ka han he lăp tâm mpôih ka han bu sŏk phao mô gĕh roh du grăp phao… Du dĭng jêng bu nuyh dơi bu n’kôch tâm sam bŭt “Mê ndjôt phao” bơh nhà văn Nguyễn Thi.

Hồ Mai (t.h)

703
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.