Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur Hăt janh Neáng Nghés

09/05/2019 14:31 G5T+7

Neáng Nghés deh lơ 1/1/1942 ta du r’năk bu nuyh Khmar gĕh nau way pah kan ma kăch mạng ta xă Ô Lâm, n’qual Tri Tôn, n’gor An Giang.

Rup bu Ka han hăt janh bu nuyh bon lan Nèang Nghés

Năm  18 năm, yuh pah kan tâm mâp, ndơp ndơ sa, dak si dak gle ân ma n’gor, jêh rĭ pah kan ta N’gâng bu ur tâm lơh ta xă. Yuh jêng du huê bu nuyh leo pah kan lor, hăn lor tâm ăp tâ tâm lơh n’gang bu nchŭn bu nuyh bon lan, panh lơh, bư khĭt bu nuyh bon lan bơh phung pit dak. Pah kan ntơm năm 1960 -1962, yuh bu gĕh nhŭp, khă bu dông mbang, jă ôp rvăt khă nĕ lah yuh mô mbơh ntŏk kan kăch mạng. Ôp mô dơi yuh mbơh hưn, phung pit dak đât yuh tât ta ndrênh lŏ Chông Ksach dông, bư khĭt n’hanh mô dơi ân bu nuyh bon lan sŏk săk yuh hăn brôi. Jêh khĭt, yuh dơi n’qual ủy Tri Tôn ndâk tâ ntâp khĭt n’hanh rnglăp tâm Ðảng. Lơ 23/5/2005 yuh dơi Bri dak kơp moh nau kan Ka han hăt janh tâm lơh bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

861
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.