Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu hoatx đôngs “Lov jêv Tsaz Đôcx lâps” ntơưv Jos Văn hoar - Du lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam

31/08/2018 09:54 G8T+7

Jas yangz đuô 73 shông Hnuz Cuôr khanhr 2/9, txix hnuz 31/8-30/9, ntơưv Jos Văn hoar - Du lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (Đôngx Mô, Sơn Tâi, Hax Nôis) tưz muôx tơưv ntâu hoatx đôngs hli 9 đrul chuv đêx “Lov jêv Tsaz Đôcx lâps”. Kror qơư nhânr hoatx đôngs hli 9 zos không jan “Caz phiên xưr Lngs”, tror uô tơưv không jan muôs zuôr, siz pâur hangx huv, siz njiz zos lưu, sinh hoatx văn hoar muôx ntâu săc maux văn hoar xênhr Langs Sơn.

Hur jas nuôr, ntâu lêr hôis truênx thôngr lo tror uô tơưv xưs li: Lêr uô yôngz ntơưv minhx cxưx Nungx (Langs Sơn); lêr nzir ntơưr ntơưv tsôngv box minhx cxưx Môngz. Ntơưv khôngz jan jos minhx cxưx Ê đê, txix hnuz 31/8 - 9/9/2018 zuôr muôx tsangz cxênhx “Khoz cax phê Ban Mê”; không jan “Shông zâu đrul caz tov tsêr” haz chor hoatx đôngs traiv nghiêms “Trung thu tsuô cưr” zos chor hoatx đôngs traiv nghiêms uô si dân jan truênx thôngr…

Tiêt mux đha kênhx ntơưv tsôngv box Môngz hu lo chôngz lênhx kruô uô si

Caz tox saz lo tror uô tơưv kra ntâu sanv phâmv tiv zix ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nhoz Langs Sơn

Côngz xur xơưk uô chor chêr khâuz ndơưk ntơưv minhx cxưx Chu nhoz Langs Sơn lo chox tuôx muôs ntơưv “Caz phiên tox saz xưr Langs”.

Thangv kra nghês thuôx sân khâur Dux Cê Nam bôs

Sênhr chêr tsur nxuôr ntơưv nênhs Nungx lo tror uô tơưv xưv cxênhx “Lov jêv tol Tsaz Đôcx lâps”

Quốc Sỹ (t.h)

470
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.