Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Siu Pơi nai ntĭm Bu nuyh bon lan

11/04/2019 09:40 G4T+7

Siu Pơi deh năm 1928 ta r’năk gĕh mê mbâ Jrai bư mir jêr jŏk ta bon Bôn Chơ Ma, xă Ia Trôk, n’qual Ia Pa, n’gor Gia Lai. Năm 13 năm, Siu Pơi ntŭng du r’năk hăn ta n’qual noi nai ntĭm sam bŭt.

Nai ntĭm Bu nuyh bon lan Siu Pơi gơih mĭn joi n’hanh rblang nau Jrai

Nti tât jrô 7 gĕh nô nau Nhật dơi lơh Prăng, mô hôm gĕh jrô nti, Siu Pơi sĭt ta bon pah kan ma kăch mạng. Jêh rĭ, Siu Pơi dơi bu ndâk tâ ân hăn nti sam bŭt, gơi mbơh ntĭm, ntĭm sam bŭt ma kan bộ n’hanh oh kon bu nong iê bu nuyh ta Tây Nguyên. Năm 1954, Siu Pơi pah kan đoàn văn công, ntĭm sam bŭt ma kon se nti mpeh Nam n’hanh nti lôch đại học jêh rĭ dơi bu kân pah kan ta Wâl sam bŭt Kon se nti bu nong mpeh Nam ta Thái Nguyên. Ntơm năm 1975 – 1990, nai ntĭm Siu Pơi dơi bu gai sĭt ta Tây Nguyên bư Groi Kô ruanh n’hanh jêh rĭ lah bư Kô ruanh Ti Ntĭm sơm – Ntĭm nau pah kan Gia Lai, Kon Tum tât ta năm rlu. Nai ntĭm Siu Pơi lah du huê bu nuyh ta Tây Nguyên nchih rblang play sam bŭt Jrai – Yuăn bư năm 1995. Bơh đah nĕ, che nchih âk ntil sam bŭt bar ntil nau nchih Yuăn – Jrai, play sam bŭt Jrai, sam bŭt ntĭm nau Jrai, Nau ŏt ndroong, nau kơt Jrai… Ðah nau pah kan ma kăch mạng, ân nau ntĭm nti sam bŭt ma bri dak, nai ntĭm Siu Pơi dơi bu ân âk grat n’hanh kơp nau r’nê lah Nai ntĭm Bu nuyh bon lan…

Hồ Mai (t.h)

929
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.