Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lênhx tuz tros đax công Hoangx Văn Thươngs

04/07/2019 09:48 G7T+7

Zus shông 1948, zơưv Hoangx Văn Thươngs, minhx cxưx Zir, hluz ntơưv jos Răn, xar Lăng Hiêur, hênhx Trungx Khanhr, xênhr Cao Băngx.

Đais tar, Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv Hoangx Văn Thươngs

Muôx 20 shông, zơưv môngl uô tuz tros haz môngl uô tuz tros Kangz têz thâuv kror zuôr pux tangs. Ntơưv Sư đoanx 305 đax công, zơưv zos iz hur chor nênhs ntâus ntêx krêz cêr tsuô cxuô chuôv ntâus. Zơưv tsinhv zos lênhx anh hungx   131 jas môngl “kror tsur”, zos txangr jê nênhs fêv, têx jas sâuv kruôr, têx thâuv hur đêx, têx jas plux têx jas tơưv… đrul ntâus sưs bât ngơx hlo. Jê 20 shông tuôr fov, zơưv môngl ntâus 23 chuôv lux zâu, ntâus tangs Mir txus chor jiêtx chungv Pôn Pôt, môngl ntâus tsangv por vêv đriv făngz Kâuv têz… Đrul chor chiênr công ntơưv, zơưv lo Đangv haz Têz qơưs khơưs công bê Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv haz khơưs puz 12 huân chương, hui chương cxuô zangv.

Hồ Mai (t.h)

667
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.