Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ksor Krơn bu nuyh kan bộ gĕh âk n’hâm soan ma kăch mạng

04/04/2019 13:48 G4T+7

Ksor Krơn (săk moh êng lah Nguyễn Văn Sỹ), bu nong Jrai, deh lơ 25/7/1930 ta bon Plei Pa, xă Čư Mố, n’qual Ia Pa, n’gor Gia Lai.

Wa Nguyễn Văn Sỹ (bơh ma ti) ndrel ma Ðại tướng Võ Nguyên Giáp tât hăn khâl xă Gào (bon têh Pleiku) năm 1979. Ảnh tư liệu

Che lăp pah kan ma kăch mạng ntơm ndrăm. Năm 1954, jêh dơi hăn nti ta mpeh Bắc n’hanh jêng nai dak si đa khoa, che lĕ dơi bu dăp âk ntil nau pah kan: Nai dak si Ka han bơh Trung đoàn 120, Bí thư N’gor ủy Gia Lai-Kon Tum, Bí thư N’gor ủy Gia Lai… Lơ 50 năm pah kan ma kăch mạng, che lĕ gĕh âk n’hâm soan ma nau kan kăch mạng tâm n’gor Gia Lai. Che dơi bu ân Huy hiệu 65 năm lăp Ðảng, 2 Grat Dơi tâm lơh tâl ngoay, 2 Grat dơi Lơh tâl ngoay, Grat Pah kan tâl bar, Grat tâm lơh ta tâ tâm lơh đah Prăng… Che roh năm 2015.

Hồ Mai (t.h)

863
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.