Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Bah Nar bư brah nglan - bư brah neh bon

22/06/2017 10:03 G6T+7

Khay 3, lah kao Pơ lang blang chăng trôk, bon lan Bah Nar ndâk tay nau bư brah Sơ mă Kơ cham – Rbŭn bư brah nglan (tĕng nau mĭn huy lah bư brah neh bon). Aơ jêng tâ rbŭn bư brah têh ngăn ngên tâm du năm bơh bu nuyn Bah Nar gơi ndâk du năm pah kan bư mir jan ba – tâm nau du nau rbŭn wơt năm mhe.

Bu ranh bon bư brah lah yăng ta nar rbŭn aơ

Nau rbŭn bư brah aơ gơi mbơh ân ăp brah yang mât uănh uĕh ma bu nuyh bon lan. Tâm nĕ dăn ân ăp brah yang “ân mih di tâ, du nar di mông nar”, kon bu nuyh uĕh lăng săk jăn… Nau rbŭn bư brah aơ dơi ndâk uĕh ngăn. Lor ma ndâk tâ bư brah, bu nuyh bon lan ndâk njêng bư ntŭk bư brah uĕh. Tĕng nau way mĭn tâm nau rêh, ăp bu nuyh ndâk ndơ bư brah aơ lah ăp bu nuyh “gĕh măt uănh ngăch, gĕh ti brah Yang ân” mơ dơi bư ntŭk bư brah. Mpô mpa dŏng bư brah lah gĕh rpu, ndrôk, ndrănh yăng, mbêt prung. Jêh bư bu bư brah, nau ngêt sa dơi ndâk sa lĕ măng nar.

Bình Nhi (t.h)

675
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.