Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau way bư brah “Sâu khấu” bơh bon lan Mông

29/06/2017 10:20 G6T+7

“Sâu Khấu” jêng du nau bư brah ân lĕ rngôch jrŏng rnoi, gơi dăn ân du năm mhe đăp mpăn, uĕh lăng bơh bu nuyh Mông n’gor Yên Bái.

Bu nuyh Mông ta Yên Bái tâm kơl ăp ntil nau kan tâm nau rêh ôi mhau

Nau rbŭn bư brah aơ dơi bu brah tâm khay dăch lôch năm. Tĕng jrŏng rnoi n’hanh nau ver nĕ ăp jrŏng rnoi gĕh nau bư brah mô tâm kơt. Ntŭk bư brah dơi rgâl ăp ntŭk tĕng năm. Ăp r’năk tâm jrŏng rnoi ndjôt bôk ndâk nau bư brah aơ du tâ. Nau ndâk bư brah aơ gơi ăp r’năk, ăp wâl gĕh tâ gơi mpơl nuih nhâm kah gĭt ma jrŏng rnoi, brah yang. Ndơ dŏng bư brah gĕh poăch sur, iăr n’kuăng, ding n’kar n’hanh ma ăp ntil ndơ dŏng bư brah ba bă. Kô ranh mpôl (bu jâu) lah bu nuyh bư brah. Jêh bư brah, bu jâu tâm mâp n’hanh n’hưch nuih nhâm ăp bu nuyh mô klach nau m’hĭk, mô hôm rvê pah kan bư mir jan ba ân uĕh, rêh di nau way kon bu nuyh Mông, bơh jrŏng rnoi lah dơi brah yang, jrŏng rnoi ân gĕh nau đăp mpăn. Ăp bu nuyh tâm jrŏng rnoi hăn bư brah dăp ân vil. Bu jâu dŏng rse brai mau tâm kât, hăn dăch du tâ ăp bu nuyh tâm jrŏng rnoi, lah rse brai tât ta bu nuyh lôch, r’năk nĕ jêng r’năk ndâk nau bư brah aơ năm bơh kơi. Aơ jêng nau way mpơl ân bu gĭt nuih nhâm tâm rnglăp tâm rŏng ta jrŏng rnoi.

Bình Nhi (t.h)

522
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.