Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghi lêr tiv zix hur uô yôngz nênhs Mangv nhoz Lai Châu

13/09/2018 15:47 G9T+7

Nênhs Mangv tiv zix nhoz ntơưv chor hênhx Mươngx Tex haz Nâms Nhunx, xênhr Lai Châu. Nênhs Mangv tsinhr tsov cưv uô yôngz tsuô thâuv tưz sâu kôngz tangs.

Nghi thưc plênhr đuz tsuô flu uô ntêx chox nhangz lus tol tuz tsêr

Trôngx yôngz uô hur 2 hnuz ntơưv tol nxeik haz 2 hnuz ntơưv tol tuz. Tol tuz tsuv chox môngl tsuô tol nxeik iz cxa lêr vâts xưs li: Nhiax hox, buô, keiz, njaz blâuv, chơưr cxuôr, njêl đêx krang kruôr haz tiv zix mas tangr tưs tưz tsuv muôx 2 poz grax nangs nduôr los sis tsuôl krang kruôr. Tol nxeik zuôr chox lêr vâts nuôr môngl phaiz tsuô cưr tix haz nênhs hur jos. Nav txir tol vâur tsi lo tuôx côngv trôngx yôngz tol nxeik. Iz cxa nghi thưc tiv zix hur uô yôngz zos hlơưr zênhz zuv chuôz zis oz xênhv haz kruô; Đhâuk đêx, chơưr, plênhr đuz kangz lâux câuz… tsuô flu chor nênhs xang, nênhs tol nhangz cuôs môngr jông.

Hồ Mai (t.h)

683
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.