Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau bư brah êng ang nau tâm nsông bơh bu nuyh Mảng ta Lai Châu

13/09/2018 15:47 G9T+7

Bu nuyh Mảng rêh ta ăp n’qual Mường Tè n’hanh Nậm Nhùn, n’gor Lai Châu. Bu nuyh Mảng way ndâk tâ tâm nsông lah jêh rek pĕ ăp ntil play tơm tăm.

Nau way m’hĭng sa ônh ta muh măt lor ma ndơp bu ur hăn sĭt ta rnăk bu klô

Nau tâm nsông dơi ndâk 2 nar ta wâl bu ur n’hanh 2 nar ta wâl bu klô. Rnăk bu klô ndjôt drăp hăn ta rnăk bu ur gĕh: Bạc nglang sur, iăr, phe mbêt, ndrănh yăng, ka dak n’gor ih ân kro n’hanh gĕh bar nchăp poăch kraih n’hanh đe ih kro. Rnăk bu ur sŏk drăp aơ ân ma oh nô n’hanh mpôl băl tâm bon. Mê mbő bu klô mô dơi hăn ngêt sa ta wâl bu ur. Gĕh âk nau way êng ang ta nau tâm nsông lah nau way mpoh hât ân rnăk băl đah mpôl băl n’hanh bu năch su; nchăch dak, ndrănh, mhĭng sa ônh… ta săk ăp bu nuyh ndơp, wơt măn bu ur ân gĕh âk nau lap.

Hồ Mai (t.h)

682
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.