Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau way bư brah bon bơh bu nuyh La Hủ

31/08/2017 09:50 G8T+7

Tĕng nau way bu nuyh La Hủ, lah bon gĕh âk bu nuyh khĭt, âk nô nau mô uĕh tât lah lam bon rgŭm du ntŭk gơi ndâk tâ bư brah bon.

Jêh bư brah kuăl chiak ji ngot sa gơi mprơh brah m’hĭk, ăp bu nuyh tâm bon ngêt sa m’ak ndănh poăch tă dŏng bư brah

Ndơ dŏng bư brah gĕh: Du mlâm sur, iăr kuăng, phe lah, ndrănh sơm, kông mah… Ntơm ơm ôi, bu jâu n’hanh bu nuyh bon lan rơm ndu ndơ hăn ta ntŭk neh dah ta bôk bon gơi bư brah ndrêh. Bu jâu bư brah kuăl “chiak m’hĭk” tât hăn uănh nau bon kan joi ndu ndơ gơi bư brah. Jêh rĭ, bon lan guch sur, lăch m’ham iăr, sŏk poăch dŏng bư brah. Jêh ân chiak sa n’hanh mprơh lơi chiak du, ăp bu nuyh dăp ndu ndơ tă bư brah ngêt sa. Ndrănh ngêt, dak ngêt dŏng ngêt ân lĕ, kô dơi ndjôt sĭt ta wâl. Siên mâng rkeh dơi tho ân kloh gơi chiăk mô gĕh bô iơh trau sa tĕng tât ta wâl. Jêh rep ăp ntil ndu ndơ ăp bu nuyh bon lan nchuăt ngăch ta bon gơi rbŭn pâl k’dŏ, mprơ yor ntơm bơh aơ bon khăn păng nĕ gĕh nau đăp mpăn, mô hôm k’lach “chiak m’hĭk” tĕng nhup sa huêng bu nuyh.

Bình Nhi (t.h)

838
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.