Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah “Nkra ntung” bơh bu nong Giáy

07/09/2017 09:55 G9T+7

Lah kon se jê way ji kop, băt têh, bu nuyh Giáy ta Lào Cai bư brah “nkra ntung”. Ndu ndơ dŏng bư brah gĕh: Bar mlâm iăr, pêp me nkuăng, mbêt âk mau, banh bỏng, tăp pêp m’hĭng mau, ndrănh sơm…

Lah kon se jê ji kop zŏ nar mô saơ bah, bu nuyh Giáy way bư brah nkra ntung

Jêh bư brah ta wâl, ntung dơi ndơp tât ta trong hăn ndâk ta bong hoch dak jê gĕh âk bu nuyh găn. Nau kan aơ gơi dăn huêng ăp bu nuyh “kơl” ân kon se gĕh nau dăng uĕh lăng săk jăn, ngăch têh. Tơm si ntung dơi bu sŏk tơm si tâm bri nkra, huy tâm 8 cm n’hanh jong tĕng gleh jong bong hoch dak. Ta bar bôk chŭt bar mâng chhŭt, ka lơ mâng chhŭt yông sam bŭt mĭt n’hanh nthăng rse brai ntơm bơh mâng chhut đah aơ tât mâng chhut đah ri. Lah dôl ma bư brah nkra ntung, gĕh du huê bu nuyh tă bơh bon êng tât hăn mâp lah dơi r’năk gĕh bu nuyh kon se jê ân ngêt ndrănh n’hanh dơn bư bâ rong, mê rong. Jêh bư brah, bâ rong mô rĭ mê rong lăp ta wâl kon mhe dơn rong sông piăng, ngêt ndrănh lah uĕh săk jăn ma kon se, kât rse brai ta ti, ân prăk du rêl bar rêl n’hanh gĕh phung moh tay săk mhe ma kon se. Lah bâ rong mô rĭ mê rong khĭt, kon se jê hăn ntâp khĭt n’hanh gĕh ndu ndơ dŏng bư brah.

Bình Nhi (t.h)

838
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.