Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghêx thuôx Jux cê ntơưv tsôngv box Khmer

23/11/2017 08:53 G11T+7

Jux cê hu uô Lakhôn Bassăc, zos hu gâux cich ntơưv nênhs Khmer nhoz thangx tsangv nav đêx Bassăc (nav đêx Hâux) lo pêx xinhv nhiav hênhr.

Jux cê ntơưv nênhs Khmer

Đêx taix haz nôix jung cich banv ntơưv sân khâur Jux cê los six ntâu, tsang saz saz jông ntơưv tuôz nênhs, til lus făngz jông, chuôz kruôs chor jông, trâu txiv chor fêv, chor tsi jông. Hâur pâuk lus đruôl ntơưv chor jăngx jiênr lo muôz hâur pâuk ntơưv lus đruôl tsưr xinhz haz thâuv tưs tưz xâuk muôx grê. Chor nhax cux Khmer khênhx sir zôngv sâuv sân khâur jux cê xưs li ndăngs khưm, janx nhax pưnpêt (tsi luz suôz)... , six hơưv biêuv jiênr muôx 4-5 tênhz. Iz jas muôx chor lêr hôix ntơưv nênhs Khmer por lênhx muôx zangv nghêx thuôx nuôr xưs li iz zangv nox tinh thânx tangr tưs tưz tsuv muôx.

Hồ Mai (t.h)

635
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.