Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau pâl Dù kê bơh bon lan Khmer

23/11/2017 08:53 G11T+7

Dù kê moh lah Lakhôn Bassắc, jêng lah nau pâl mprơ bơh bu nuyh Khmer ta mpeh dak Bassắc (dak Hậu) dơi bu nuyh bon lan ŭch pâl.

Dù kê bơh bu nuyh Khmer

Nau mĭn pâl n’hanh kịch bản pâl Dù kê gĕk âk ngăn, r’nê uĕh nau way kon bu nuyh, mĭn tât tâm nau pah kan uĕh, r’nê nau uĕh, lah nau m’hĭk, nau bâ. Nau ndơn ăp ntil nau pâl aơ dơi bu sŏk tă bơh ndơn n’kôch kal e n’hanh gĕh du nau uĕh lôch nđơn n’kôch. Ăp ntil ndơ dŏng pâl bu nuyh Khmer dŏng pâl dù kê gĕh khưm, nhạc pưnpết (ngũ âm)…, mông ndâk pâl way 4 tât 5 mông. Ăp tâ ndâk pâl rbŭn bu nuyh Khmer way gĕh ăp ntil nau pâl aơ jêng du ntil ndơ sa ân uĕh tâm nuih n’hâm lah mô dơi mô gĕh tâm nau rêh.

Hồ Mai (t.h)

664
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.