Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv nênhs H’re nhoz Quangv Ngair

12/07/2018 09:20 G7T+7

Jos Teng, xar Ba Thanhx, huênhx Ba Tơ xênhr Quangv Ngair zos qơư nhoz ntơưv nênhs H’re tsinhv tuôr lo nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr. Thâuv kror shang tưz puv nav nhoz iz făngz ntơưv tus ndix ntul, cuz saz lus tôngx xur chia ntul ntâuz, fuôv ntông. Nhuôs nxeik jos Teng hluz lus tưz lo nav kra tôngx xur, trâuk gangx.

Chor nghês nhân jos Teng tangz tov kra tsưr ziv ntul ntâuz tsuô cxênhx hluôs

Nguên liêus chia ntul ntâuz txaix muôz ntơưv pangx chox lus jaz cuôs tơưk pangx, uô kangz ntơư ru pangx lus tôngx xur chia ntul ntâuz. Pangx ntâuz uô sâuv ntâuz ntơưv nênhs H’rê muôx ntâu zangv xưs li phuôz ntux, hangr đêx,  trôngz jôngr, lax têz, langx cangz… Ntơưv chor fuôv, hlangz nhias âur nhuôs, taz… pangx ntâuz muôx hinhx hocx xưs li hinhx thoi, hinhx txir kuôr câur, hinhx chưr nhâts, hinhx vuông…

Bảo Ngọc (Theo Dân tộc miền núi)

410
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.