Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan tanh rui bơh bu nuyh H’rê ta Quảng Ngãi

12/07/2018 09:20 G7T+7

Bon Teng, xă Ba Thành, n’qual Ba Tơ lah du ntŏk gĕh bu nuyh H’rê ta Quảng Ngãi răk mray nau kan tanh rui ntơm kăl e. Ntơm bơh deh, bu lĕ saơ mê gŭ tanh, nsrôih gơih tanh jêng du mlâm troi, siăm mbăn săk. Bu nuyh bu ur bon Teng lĕ têh dơi mê ntĭm vâng, bư mau rse brai.

Ăp gru bon Teng dôl ntĭm nau kan tanh rui ân bu druh tâm bon

Ndơ bu dŏng gơi tanh rui dơi bu sŏk tă bơh tơm deh jêh rĭ ih ân kro ân kao păng blang, jêh rĭ châm ân hăch sŏk rse tanh rui. Ntil rup bu tanh ta but aơ bu nuyh H’rê âk ngăn tâm ban gĕh rup pjut trôk, n’hor dak, yôk bri, mir ba, n’gar wâl… Ta ăp siăm mbăn săk, rnă bă kon se, sa bŭt bu ur… rup dơi bu tanh tâm ban hình thoi, rup kơt play tram, ruo chữ nhật, rup puăn mbeh tâm ban…

Bảo Ngọc (Theo Dân tộc miền núi)

290
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.