Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’Trang Lơng - Nênhs anh hungx minhx cxưx hur ntu ntâus tangr thưx dân Phap

11/10/2018 10:06 G10T+7

N’Trang Lơng, zus shông 1870, ntơưv jos Bu Par thuôx thangx tsangv hangr đêx Đăk Dưr, hênhx Tui Đưc, xênhr Đăk Nông zos lênhx nênhs ưu tur ntơưv minhx cxưx M’nông.

Nhis nuôr nhoz ntơưv ntâu đrông, thix xar tưz zuôr bê zơưv hu trâu cêr, tsêr cơưv haz cxiv tsang tươngs đaix. Ảnh: H’Mai

Zơưv zos thuv linhr ntơưv jas ntâus tangr thưx dân Phap grul ntêr 24 shông, txix shông 1912 txus 1936 sâuv cao nguên M’nông (zos Đăk Nông, iz phênhv angr făngz kâuv têz xênhr Binhx Phươc haz Făngz hnuz tuôx kâuv têz Campuchia hnuz nuôr). Jas sơưr ntâus nuôr zos zơưv chox kra tưz uô muôx ntâu ntâus zênhx nqang côngz, nênhs fêv cxơưx nyei. Zơưv tuôs hnuz 25/5/1935 haz tsês lo iz di sanv tinh thânx nhiav têz qơưs yangx hlo hur saz nhiav ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx Têi Nguên. Hur ntu ntâus tangr Mir, shông 1964, ntơưv Hax Nôis, Đangv haz Têz qơưs tưz tsov cưv lux hênhr đrul chor nghi thưc cxênhx têz qơưs jas yangz đuô lus xưv cxênhx sơưr ntâus tsangv N’Trang Lơng.

Hồ Mai (t.h)

1,022
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.