Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’Trang Lơng – Bu nuyh nô adăch bu nong ta tâ tâm lơh râl phung Prăng

11/10/2018 10:06 G10T+7

N’Trang Lơng, deh năm 1870, ta bon Bu Par ta pĭt Dak Dưr, n’qual Tuy Ðức, n’gor Dak Nong lah du hue bu nuyh kon gĕh n’hâm soan pah kan uĕh bơh bu nuyh Bu Nong.

Abaơ ta âk bon têh, bon jê lĕ sŏk săk che gơi moh bư săk wâl sam bŭt, săk trong hăn n’hanh ndâk bư gâng rup kah gĭt. Ảnh: H’Mai

Che lah bu nuyh leo trong dâk hăn tâm lơh râl jŏ tât 24 năm ma phung Prăng, ntơm năm 1912 tât năm 1936 ta bri yôk neh ntu Bu Nong (gĕh Dak Nong, du mpeh neh bơh Bắc n’gor Bình Phước n’hanh Ðông bắc Drôn abaơ). Tâ tâm lơh yor che leo trong lĕ dơi lơh sŏk lơi neh ntu he nơm, bu m’hĭk klach ngăn. Che khĭt lơ 25/5/1935 n’hanh ân bơh kơi du ntil nau têl tâm nuih n’hâm rŏng ma bri dak bơh đah nau rŏng ŭch bơh ăp bu nong Tây Nguyên. Ta tâ tâm lơh ma phung Mỹ mô klach rĭ aơ, năm 1964, ta Hà Nội, Ðảng n’hanh Bri dak lĕ ndâk tâ rbũn dŭt ma têh uĕh tĕng ntil nau rbŭn bri dak tâm mâp nar tâm lơh tâm su N’Trang Lơng.

Hồ Mai (t.h)

1,026
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.