Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’Trang Gưh - lênhx thuv linhr ciên cươngx ntơưv tsôngv box Ê đê

15/11/2018 13:51 G11T+7

N’Trang Gưh, bê tas hu uô Y Gưh H’Đơk, zos nênhs Bih (iz zangv nênhs ntơưv minhx cxưx Ê đê), shang luz ntu shông 1845, ntơưv jos Choah Kplang, nhis nuôr thuôx xar Buôn Choarh (Krông Nô)…

Phênhv nzang lo seiz zos ntơưv N’Trang Gưh nhoz xar Buôn Choah (Krông Nô). Ảnh tư liệu

Txix shông 1884 - 1887, uô trơưs suôz hu ntơưv  N’Trang Gưh, pêx xinhv ntơưv 20 jos nênhs Bih nhoz lơưr ntul nav đêx Krông Nô haz Krông Ana tưz sơưr ntâus tuz tros Xiêm tsinhz têz qơưs. Hâur shông 1900, tuz tros Phap ntâus tsinhz chor jos ntơưv nênhs Bih lơưr ntơưv nav đêx Krông Nô haz Krông Ana. N’Trang Gưh tưz chox kra tuz tros ntâus tsangv, tuô chor đônx jos  Tur, jos Jiăng, jos Dur... Txix shông 1901 txus 1913, tuz tros Phap krêz ntâu jas tuôx đrul cui mô đangr chia tuô phong tsox. Đrul txơưx njê chox kra haz jungr camv ntơưv N’Trang Gưh, pangz tua tros tưz ntâus tsangv grul ntêr 13 shông. Shông 1914, zos pangz tuz tros muôx nênh uô tsưr saz, kror qơư nhoz ntơưv N’Trang Gưh mangl krêz kra, mas zơưv mangl ntêl, trâuk tuô. Kror qơư ndu txus N’Trang Gưh lo xair keiz Di tich lus đruôl cxênhx têz qơưs.

Hồ Mai (t.h)

910
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.